Waarom is mijn Magento webshop langzaam?

categorie / Blog / Kennisdeling / Magento

Techtwo heeft zich als onderdeel van de E-sites Groep gespecialiseerd in het ontwikkelen van Magento webwinkels. Vanwege het open-source karakter biedt Magento in vergelijking met andere eCommerce-platformen veel voordelen met betrekking tot flexibiliteit en schaalbaarheid. Vanwege alle mogelijkheden die Magento heeft is het een groot systeem. Hierdoor is het doorvoeren van (periodieke) snelheid optimalisaties noodzakelijk. Momenteel zijn er veel tools op de markt zijn om zelf de snelheid van je webwinkel te testen (Pingdom Speedtest, Google Pagespeed), webwinkeliers maken hier dan ook veelvoudig gebruik van. Deze tools geven tot op zeker mate inzicht in de snelheid van de webwinkel of de mate waarin er optimalisaties mogelijk zijn. Echter, snelheid en de mate waarin deze te optimaliseren is hangt samen met meerdere factoren. In dit blog-artikel zullen wij nader bespreken welke factoren een invloed hebben op de snelheid van je webshop en op welke manier men hier het beste mee om kan gaan.

Voordat we diverse factoren gaan benoemen is het in de eerste plaats goed om je als eCommerce verantwoordelijke te realiseren dat een webwinkel geen statisch product is, het is constant aan allerlei invloeden en veranderingen onderhevig. Hierdoor is het dan ook onvermijdelijk dat er periodiek een onderhoudsbeurt nodig is om alle processen weer te stroomlijnen zodat de snelheid zo optimaal mogelijk ingezet kan worden.

Externe factoren

De snelheid van elke webwinkel wordt beïnvloed door verschillende (externe) factoren. Dit zijn factoren waar niemand invloed op kunnen uitoefenen. Men kan hierbij denken aan het bezoeken van een webwinkel via een WiFi-omgeving met een slechte verbinding, of via een webbrowser die al een tijd niet meer is geüpdatet. Daarnaast zal de verbinding ook sneller zijn als iemand je webwinkel met een iPhone 6 bezoekt, dan een bezoeker met een iPhone 3. Het bezoeken van een webwinkel terwijl je met de trein door een tunnel rijd zal ook geen positieve invloed hebben op de statistieken van de laadtijden.

Interne factoren

Wanneer men spreekt over interne factoren dan worden daar de factoren mee bedoeld waarop wel invloed kan worden uitgeoefend. Indien men deze factoren zo efficiënt mogelijk inricht, dan zal dit een positieve invloed hebben op de snelheid van je webwinkel.

Over welke factoren hebben wij het dan:

1. Omvang van de webwinkel:

Binnen Magento begint men vaak eerst met het toevoegen van producten op de webwinkel. Daarna gaat men de producten zo efficiënt mogelijke indelen in categorieën. Deze categorieën worden aangevuld met overige content zoals teksten en afbeeldingen. Daarnaast is het ook nog mogelijk om verschillende storeviews (zelfde producten, andere domeinnaam) toe te voegen. De manier waarop de hierboven genoemde zaken worden ingedeeld hebben een grote invloed op de omvang van de webwinkel en daarmee dus ook op de snelheid waarmee de omgeving ingeladen wordt voor de bezoeker. Wij adviseren onze klanten bijvoorbeeld om de categoriestructuur op de omgeving niet te complex te maken. Hierdoor heeft de bezoeker minder te maken met keuzestress, en door de eenvoudige opbouw kan er weinig snelheidsvertraging optreden. Hetzelfde geldt voor het aanmaken van te veel storeviews binnen één Magento installatie, waardoor het systeem te complex wordt om de snelheid te behouden. Tot slot adviseren wij onze klanten ook om vooral met content efficiënt om te gaan. Het toevoegen van afbeeldingen met een hoge resolutie is niet altijd noodzakelijk. Als het bijvoorbeeld gaat om kleinere afbeeldingen en/of banners, dan is het in veel gevallen verstandiger om te kiezen voor een afbeelding met een kleinere grootte. Hierdoor blijft de pagina licht genoeg om snel ingeladen te worden, op zowel desktop als mobiel.

2. Complex maatwerk:

Indien er binnen de webwinkelomgeving koppelingen gemaakt moeten worden met externe pakketten of servers, dan zal dit ook van invloed zijn op de snelheid. Er wordt bijvoorbeeld vaak gebruik gemaakt van een koppeling met de PostcodeNL databaseserver. Indien er een probleem is met deze database-server, dan zal dit ook invloed hebben op de snelheid van de webwinkel. Wij adviseren om het maken van externe koppelingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Het zorgt er namelijk voor dat de snelheid beïnvloed kan worden door de externe server, waar men geen invloed op heeft.

3. Backend aanpassingen:

Het uitvoeren van werkzaamheden in de backend van een webwinkel is voor vele een dagelijks gebruik. Vooral bij het uitvoeren van bijvoorbeeld een marketingcampagne, is het verstandig het juiste moment af te wachten alvorens backend werkzaamheden te gaan uitvoeren. Het voeren van een campagne zal leiden tot meer bezoekers. Als men op zo een moment besluit om nieuwe producten te gaan toevoegen of content te gaan wijzigen, dan kan het zo zijn dat het uitvoeren van deze werkzaamheden een vertragend effect heeft op de snelheid en daarmee dus ook op het aantal bezoekers dat de webwinkel aankan.

Google Pagespeed

Met de Google Pagespeed test is het mogelijk om de webwinkel te testen op verschillende indicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de snelheid via de desktop, de snelheid via de mobiel en het gebruiksgemak op een mobiel. Hieruit komt een score tussen en 0 en 100, inclusief een toelichten op welke punten de score te verbeteren is. Een groot misverstand komt voort uit het feit dat men er vaak van uitgaat dat een lage score ook automatisch een lage snelheid betekend. Dit is echter niet het geval. Het betekend slechts dat er optimalisaties mogelijk zijn. Uit onderzoek dat is gedaan in 2014 en 2015 komt naar voren dat slechts 11% van de 200 grootste bedrijven in Nederland een voldoende scoort op de desktop en slechts 0,5% op een mobiel apparaat. Google heeft aangegeven de Pagespeed resultaten mee te nemen in de ranking factors. Echter uit onderzoek uit blijkt dat de snelheid van een webwinkel op dit moment voor nog minder dan 1% van invloed is op de ranking binnen Google.

Eindconclusie

We kunnen met zekerheid stellen dat de snelheid van een webwinkel tot stand komt door een combinatie van verschillende factoren. Daarnaast is snelheid een momentopname, en is de snelheid van vandaag, geen garantie is voor de snelheid van morgen. Dit is een continu proces waar men structureel mee bezig moet zijn.

 

Hebben we jouw interesse gewekt?

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden onder het genot van een goede kop koffie!

Neem contact op

Hebben we jouw interesse gewekt?We vertellen je graag meer over de mogelijkheden onder het genot van een goede kop koffie!

Giwanni Schaap account manager
Wim La Haye partner