Content Marketing – Tijd om concrete plannen te maken

categorie / Blog / Content marketing

Chapter Four: Stel je content marketingplan op

De afgelopen weken hebben we het belang van strategie besproken, de productmarktcombinaties bepaald en de Decision Making Unit bekeken en zijn we uitgekomen op een complexe boodschappenmatrix met belangrijke en minder belangrijke koopmotieven en koopdrempels van de verschillende beslissers in het inkoopproces. Tijd om wat concreter te worden! In deze blogpost gaan we in op het daadwerkelijk samenstellen van je strategisch content marketingplan, door antwoorden te vormen op de boodschappenmatrix.

 

Interne brainstorm organiseren

In deze fase is het handig om een brainstorm te organiseren om vanuit je organisatie antwoorden te formuleren op de boodschappenmatrix. Centraal hierin staan vragen als: aan wie (doelgroep) moet wat (boodschap) via welk medium (webinars, seminars, portals etc.), wanneer (fasering) gecommuniceerd worden met betrekking tot de investeringsvraagstukken in het portfolio?

Door middel van een interne workshop kun je samen brainstormen over deze vraagstukken. Deze workshop kun je als volgt uitvoeren:

Voorbereiden van de workshop

Je start met het in kaart brengen van de structuur van de brainstormsessie. Hierbij besteed je met name aandacht aan:

 1. De inhoudelijke propositie van de productmarktcombinatie
 2. Het in kaart brengen van de DMU-leden van de doelgroepen

Daarnaast bepaal je wie de workshop zal bijwonen. Het is hierbij belangrijk om een evenwichtige afvaardiging samen te stellen vanuit meerdere afdelingen binnen het bedrijf. Denk hierbij aan een mix van bevoorbeeld:

 • Sales
 • Marketing
 • Productmanagement
 • Communicatie
 • Klantenservice
 • Klanten

Uitvoeren van de workshop

Tijdens de brainstormsessie wordt per productmarktcombinatie de DMU in kaart gebracht, met daaropvolgend de buyer persona’s en de boodschappenmatrix. Per fase uit de buyer journey denk je na over de koopmotieven en koopdrempels van de verschillende DMU-leden. Deze sorteer je door middel van post-its, waarbij ieder DMU-lid zijn eigen kleur post-it krijgt. De resultaten worden door de brainstormorganisator op systematische wijze gesorteerd zodat er een totaaloverzicht ontstaat.

Per fase vraag je daarna om antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Ideevorming: wat zijn per DMU-lid de ontwikkelingen, motivaties en knelpunten die de ideevorming rondom ons product of dienst op gang brengen?
 • Oriëntatie: wat zijn per DMU-lid belangrijkste afwegingen, wensen en eisen bij de overweging van mogelijke oplossingen?
 • Keuze: wat zijn per DMU-lid de doorslaggevende argumenten om voor een bepaalde oplossing of leverancier te kiezen?

Via een puntensysteem worden de belangrijkste van deze argumenten en boodschappen geprioriteerd en gekoppeld aan bepaalde doelgroepen en/of DMU-leden. Uit dit puntensysteem volgen hierna de belangrijkste boodschappen en meest kritische fasen van het inkoopproces binnen de DMU van de (potentiële) klanten. Op basis hiervan bepaal je welke media en content het beste ingezet kan worden bij de verschillenden DMU-leden in een bepaalde fase van het inkoopproces.

Uitwerken van de workshop

Aan de hand van de resultaten van de brainstormsessie werk je een eindrapport uit. Dit rapport voorzie je tevens van aanvullende adviezen. Concreet komen hierin de volgende zaken aan bod:

 • Doelgroepbepaling: op welke doelgroepen en aankoopfasen richten we ons?
 • Contentplan: met welke boodschappen communiceren we en in welke vorm?
 • Communicatie en conversieplan: welke media zetten we in om respons te genereren?

Op basis van de resultaten kan er een contentmarketingplan worden opgesteld. Hierin worden zowel de boodschappen, als de bijpassende content formats en communicatiemiddelen voor de gedefinieerde doelgroep en DMU-leden uitgewerkt.

Het content marketingplan samenstellen

Zodra bovenstaande zaken duidelijk in kaart zijn gebracht, kan er een content marketingplan worden opgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze de markt benaderd zal worden, en hoe de verschillende DMU-leden in elke fase gevoed zullen worden met content. Dit is echter geen eenmalige klus, maar een doorlopend proces dat zich op basis van de dynamiek binnen de markt, de interactie met de doelgroep en de doelstellingen van de organisatie steeds verder ontwikkelt. Om het proces verder te concretiseren en de vertaling te maken van het concept naar de praktijk, gaat het content marketingplan verder in op de volgende onderdelen:

 

 • Doelstellingen
 • Uitgangspunten en randvoorwaarden
 • Keuze in content formats
 • Productie- en redactie planning
 • (Social) media plan
 • Conversiemechanismen
 • Organisatorische invulling
 • Technische invulling

 

Meer lezen?

Het strategisch content marketingplan is ontwikkeld; nu kan de creatiefase beginnen! Wil je nog even een stapje terug doen en weten welke voorbereidingen je allemaal kan treffen, lees ook de andere berichten uit deze serie:

Hebben we jouw interesse gewekt?

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden onder het genot van een goede kop koffie!

Neem contact op

Hebben we jouw interesse gewekt?We vertellen je graag meer over de mogelijkheden onder het genot van een goede kop koffie!

Giwanni Schaap account manager
Wim La Haye partner